Code Đánh Giá Fanpage Có Nội Dung Bằng Cookie

300.000 

Đây là Code đánh giá Fanpage có nội dung tuỳ chọn. Mỗi dòng là một nội dung khác nhau. Được tuỳ chọn từ 1 sao đến 5 sao.

Nhưng đây chỉ là Code. Bạn cần tích hợp vào Website của bạn có chạy cookie. Như tiêu đề mình để rất rõ. Code chứ không phải Source Code.

Nếu bạn cần mua cả Source hoặc không biết tích hợp vào Website của bạn thì liên hệ.

Source Code Bot Bằng Cookie Tích Hợp Đánh Giá Fanpage 400k

Tích hợp vào Website bạn đang có hỗ trợ 50k thông qua Ultraview làm ngay trên máy của bạn.

Hỗ Trợ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.